Zou ik het kunnen of zal ik het doen? Maak geen fouten meer!

"Ik kon" of "Ik kon", welke spelling moet ik gebruiken?

"Ik zou kunnen" of "Ik zou kunnen", welke moet ik gebruiken?

De uitgang verandert alles! In het Frans wordt dit vervoegde werkwoord in twee vormen geschreven. "Je pourrais" is de tegenwoordige voorwaardelijke vorm van het werkwoord "pouvoir", in de eerste persoon enkelvoud.

Als er geen "s" eindigt, is "je pourrai" de toekomstige enkelvoudige indicatief, die gebruikt wordt om te praten over acties of gebeurtenissen die op een later tijdstip zullen plaatsvinden.

Het wordt gebruikt om een mogelijkheid in de nabije toekomst uit te drukken. U kunt bijvoorbeeld zeggen "Ik kan morgen gaan als ik dat wil" om uit te drukken dat u de mogelijkheid hebt om morgen te gaan.

De zin "Ik mag" wordt gebruikt in de toekomstige enkelvoudige aanwijzende wijs. Het drukt een actie of gebeurtenissen uit die op een later tijdstip zullen plaatsvinden. Bijvoorbeeld: "Ik zou u morgen kunnen bellen om dit te bespreken".

Wat zijn de verschillen tussen "I could" en "I could"?

"Je pourrai" en "je pourrais" zijn homofonen van de Franse vervoeging van "pouvoir", maar ze worden in verschillende contexten gebruikt.

Grammaticale analyse van "Je pourrai

"Ik zou is de vorm van de werkwoord pouvoir conjugué au futur simple à l'indicatif van "macht" en kan worden gebruikt om een voor de toekomst geplande actie uit te drukken. Bijvoorbeeld: "Ik kan morgenavond naar de bioscoop gaan als ik kaartjes heb gereserveerd".

Grammaticale analyse van "I could

"Ik zou kunnen" is de werkwoord "pouvoir" wanneer vervoegd in de tegenwoordige voorwaardelijke tijd en kan gebruikt worden om een mogelijkheid in de toekomst uit te drukken. Bijvoorbeeld: "Ik zou vanavond naar de bioscoop kunnen gaan als ik tijd had". Dit komt overeen met "Ik zou vanavond graag naar de bioscoop gaan, maar ik weet niet zeker of ik tijd heb".

Wanneer gebruikt u "Je pourrai

In het algemeen wordt "I may" gebruikt om te verwijzen naar een actie of gebeurtenis die gepland of gepland is voor de toekomst, terwijl "I could" in een zin wordt gebruikt om een mogelijkheid of waarschijnlijkheid over de toekomst uit te drukken.. Het is belangrijk om de vorm te kiezen die het beste past bij de context waarin deze wordt gebruikt.

Tips om fouten te voorkomen

- Vervang de "ik" door een "wij" in de zin: als "wij zouden... naar de bioscoop kunnen gaan" beter klinkt dan "wij zouden... naar de bioscoop kunnen gaan", gebruik dan de toekomende tijd in "-ai". Anders is het de tegenwoordige tijd in "-ais".

- Als u van plan bent om "I could" te gebruiken, vervang deze zin dan door een synoniem "if I could" + een werkwoord in de voorwaardelijke tijd: "If I could go to the cinema, I would, but I wouldn't have the time".

Voorbeelden van het gebruik van "je pourrai" of "je pourrais" (ik zou kunnen)

- Ik zou je kunnen helpen als je hulp nodig hebt" (gebruik van "I could" om een mogelijkheid in de toekomst uit te drukken).

- Ik zou er op tijd kunnen zijn als ik een taxi neem" (gebruik van "ik zou kunnen" om een noodzakelijke voorwaarde uit te drukken voor iets dat in de toekomst mogelijk is).

- Ik zou vanavond naar het restaurant kunnen gaan, maar ik heb nog niet besloten" (gebruik van "ik zou kunnen" om een onzekere mogelijkheid in de toekomst uit te drukken).

- Ik zou deze klus morgen kunnen klaren, maar ik weet het niet zeker" (gebruik van "ik zou kunnen" om een twijfelachtige mogelijkheid in de toekomst uit te drukken)

"Je pourrais" of "je pourrai" in een Franse sollicitatiebrief

- Ik kan u mijn ervaring als winkelmanager en mijn vaardigheden op het gebied van personeelsmanagement aanbieden" (gebruik van "Ik kan" om een mogelijkheid in de toekomst uit te drukken, omdat u hoopt op een sollicitatiegesprek en de baan te krijgen!)

- Als ik word gekozen voor deze functie, zou ik mijn vaardigheden op het gebied van IT en gegevenspresentatie goed kunnen gebruiken voor uw bedrijf" (gebruik van "ik zou kunnen" om een noodzakelijke voorwaarde uit te drukken voor iets dat in de toekomst mogelijk is).

- Ik zou zeer nuttig kunnen zijn voor uw team dankzij mijn ervaring op dit gebied. communicatieve vaardigheden en problemen oplossen" (gebruik van "ik zou kunnen" om een onzekere mogelijkheid in de toekomst uit te drukken)

- Ik kan u ook helpen om nieuwe verkoopstrategieën te ontwikkelen dankzij mijn opleiding in marketing" (gebruik van "ik zou kunnen" om een twijfelachtige mogelijkheid in de toekomst uit te drukken)

- Ik kan een bijdrage leveren aan dit project als u mij de leiding geeft".

In het algemeen, in een motivatiebriefBijvoorbeeld, "I will be able to" kan gebruikt worden om de vaardigheden en ervaring uit te drukken die u het bedrijf kunt bieden als u geselecteerd wordt voor de baan, terwijl "I could" gebruikt kan worden om de voordelen uit te drukken die u het bedrijf zou kunnen bieden als u geselecteerd wordt voor de baan.

Om meer te weten te komen, raden wij u het volgende aan advies over het schrijven van een begeleidende brief.

Wat zegt de Académie française over het gebruik van "je pourrais" of "je pourrai"?

De Académie française geeft geen precieze regels voor het gebruik van "je pourrais" of "je pourrai". Beide vormen worden echter als correct beschouwd in het Frans.

In beide gevallen zijn "je pourrais" en "je pourrai" correcte vormen om een toekomstige mogelijkheid of actie uit te drukken in het Frans. Het is echter belangrijk om de vorm te kiezen die het beste past bij de context waarin deze wordt gebruikt.

De academicus Michel Serres, in zijn toespraak op 1 maart 2011, Klein Duimpje (http://nouveaux-defis-education.institut-de-france.fr/serres.pdf ) schrijft "Ik zou vanuit mijn huis of elders tot u kunnen spreken, en u zou mij elders of thuis kunnen horen". Men kan zich afvragen of het gebruik van de toekomende tijd opzettelijk is!

"Ik mag" Toekomstige tijd

Hoe vervoegt u het werkwoord pouvoir in de toekomstige enkelvoudige tijd?

De vervoeging van het werkwoord "pouvoir" in de toekomende enkelvoudige tijd is als volgt:

 • Ik kan
 • U kunt
 • Hij/zij zal in staat zijn om
 • We kunnen
 • U kunt
 • Ze zullen in staat zijn om

De toekomende tijd is een werkwoordstijd in het Frans die een actie of gebeurtenis uitdrukt die in de toekomst zal plaatsvinden. Het wordt gevormd door de uitgang "-ai", "-as", "-a", "-ons", "-ez", "-ont" toe te voegen aan de infinitief van het werkwoord.

Bijvoorbeeld: "Ik ga morgenavond naar de bioscoop" (het werkwoord "gaan" wordt vervoegd in de toekomende tijd).

De toekomende tijd wordt vaak gebruikt om te spreken over acties of gebeurtenissen die gepland of verwacht zijn voor de toekomst. Het kan ook gebruikt worden om een gok of waarschijnlijkheid over de toekomst uit te drukken. Bijvoorbeeld: "Het zal morgen regenen als het bewolkt is".

Over het algemeen wordt de toekomende tijd gebruikt om te praten over een actie of gebeurtenis die in de nabije of verre toekomst zal plaatsvinden. Het is belangrijk om te weten hoe u de toekomende tijd vervoegt, zodat u deze correct kunt gebruiken in het Frans.

"Pouvoir" is een onregelmatig werkwoord in het Frans. Er wordt gezegd dat het "defectief" is in de gebiedende wijs, behalve voor automatische vervoegers op het internet!

Dit is een werkwoord van de derde groep* dat de gewone vervoegingsregels niet volgt. Dus, zoals alle onregelmatige werkwoorden, volgt het niet de gebruikelijke vervoegingsregels voor werkwoorden in "oir". Het is belangrijk om te weten hoe dit werkwoord vervoegd wordt als u het correct wilt gebruiken in het Frans.

"Ik kon" Conjugatie in de tegenwoordige tijd

Wat is de vervoeging van pouvoir in de tegenwoordige tijd?

 • Ik kon
 • U zou
 • Hij/Zij kan
 • We konden
 • U zou
 • Ze konden

De huidige voorwaardelijke vorm is een wijze van werkwoordvervoeging in het Frans die een mogelijkheid in de toekomst uitdrukt. Het wordt over het algemeen gevormd door de uitgang "-ais", "-ais", "-ait", "-ions", "-iez", "-aient" toe te voegen aan de infinitief van het werkwoord.

* Werkwoorden van de derde groep zijn, eenvoudig gezegd, werkwoorden die eindigen op "ir", "oir" of "re".

Andere artikelen om uw woordenschat uit te breiden zijn beschikbaar op de CVsansfaute blog.


Belangrijke punten uit dit artikel

Dit artikel getiteld "Je pourrais ou Je pourrai? Maak de fout niet weer" gaat over de veelvuldige verwarring tussen de vervoegingen "je pourrais" en "je pourrai" van het werkwoord "pouvoir". De vorm "je pourrais" wordt gebruikt in de tegenwoordige voorwaardelijke tijd om een mogelijkheid in de toekomst uit te drukken, terwijl "je pourrai" wordt vervoegd in de toekomstige enkelvoudige indicatieve tijd om toekomstige acties of gebeurtenissen te beschrijven. Het artikel belicht de grammaticale verschillen en geeft advies over het kiezen van de juiste vorm. Het geeft ook voorbeelden van het gebruik ervan in een begeleidende brief en wijst erop dat beide vormen correct zijn volgens de Académie française.

Geef een reactie