Teleurstellend of teleurstellend?

In Geofffey Branger van Europe 1, Audrey Morice van Foodwatch veroordeelt het bedrog waarmee consumenten worden geconfronteerd: "En in feite bevat het product achter de verpakking slechts 0,9% morilles, wat erg weinig en erg misleidend is". Heeft ze het over de wens om de consument te misleiden, een oneerlijke praktijk of misleidende beweringen in verband met een commerciële praktijk die strafbaar is? Of benadrukt ze gewoon het feit dat de gemiddelde consument teleurgesteld zal zijn omdat de verleidelijke claims op het product geen verband houden met de ware aard van het goed dat ze dachten gekocht te hebben?

Klein meisje dat teleurgesteld kijkt

Misleidend, een neologisme?

Teleurstellend of teleurstellend? Misleiden lijkt een neologisme te zijn en wordt vaak gebruikt voor teleurstellen. Het lijdt geen twijfel dat de consument teleurgesteld is dat hij bedrogen is.

Volgens de Académie françaiseDéceptif, een neologisme ontleend aan het Engelse woord deceptive, is een valse vriend en krijgt ten onrechte de betekenis "teleurstellend". In feite betekent deceptive "bedrieglijk".

Dus, neologisme? Littré meldt echter dat het woord "geneigd om teleur te stellen" betekent, citeert Corneille ter ondersteuning van zijn definitie en geeft aan dat het uit het Latijn komt decipere (teleurstellen)...

Bedrieglijk en bedrieglijk

Er moet echter worden opgemerkt dat het Franse recht, met name het merkenrecht, steeds meer gebruik lijkt te maken van dit bijvoeglijk naamwoord en van het zelfstandig naamwoord "déceptivité", dat duidelijk wordt gelijkgesteld aan bedrieglijkheid. In het verslag van Francis Lefevre staat bijvoorbeeld de volgende definitie van bedrieglijkOver een handelsmerk: "een handelsmerk is misleidend en kan nietig worden verklaard als het het publiek kan misleiden, in het bijzonder door een onjuiste geografische herkomst op te roepen".

Misleidend (of teleurstellend), een misleidend bijvoeglijk naamwoord

Laten we niet verzanden in taalkundig geharrewar! Als we het willen hebben over de psychologische toestand waarin consumenten zich kunnen bevinden, gebruiken we het eenvoudige woord "teleurstellend". Aan de andere kant, als we een frauduleuze handelspraktijk of misleidende reclame aan de kaak willen stellen, geven we de voorkeur aan het adjectief "trompeur" als we begrijpelijk willen blijven. Maar "bedrieglijk" lijkt heel geschikt om de intentie om te misleiden te beschrijven, vooral in het geval van misleidende reclame, of de misleiding nu een leugen of zelfs een weglating is of niet. En het gevolg van het bovenstaande is dat de klant het legitieme gevoel kan hebben bedrogen te zijn, terwijl hij tegelijkertijd teleurstelling of frustratie voelt.nnn Feit blijft dat bedrieglijk ook al enkele eeuwen zijn plaats in onze taal heeft, en terecht, zo lijkt het!

Geef een reactie