Permet of Permets? Maak de fout niet nog een keer!

Wat is de correcte vervoeging van het werkwoord "permettre" in de tegenwoordige tijd in de eerste persoon?

Moet ik "Ik sta toe" of "Ik sta toe" schrijven?

Wat gebeurt er als we het complementaire voornaamwoord "mij" toevoegen?

Moet ik "je me permets" of "je me permet" schrijven?

Wat te kiezen tussen Vergunning en Toestaan

Aard van het werkwoord "toelaten

Het is een werkwoord van de 3e groep (het eindigt noch op ER zoals die van de eerste groep, noch op IR zoals die van de tweede groep).

Tegenwoordige tijd vervoeging van het werkwoord toestaan

Ik stas,

U staat toe dats,

Hij/Zij/het staat toe,

Wij staan het toe,

Sta mij toe,

Hij/Zij/het staat toe,

Zij maken het mogelijk.

Het lijdt geen twijfel dat "I allow" een onacceptabele spelfout is!

Maar schrijven "Dit geeft me de gelegenheid om u te vertellen..." is precies het tegenovergestelde. toegestaan!

Toestaan is een direct overgankelijk werkwoord, d.w.z. het kan direct een lijdend voorwerpscomplement introduceren.

"Ik sta iets toe".

Het vervoegt met het hulpwerkwoord hebben Ik liet hem naar ons terugkeren" (voorbeeld in de verleden tijd).

Toestaan is een indirect werkwoord wanneer het een indirect objectcomplement (IOC) introduceert, zoals in "Ik stond hem toe mij om hulp te vragen als hij dat nodig had", wat betekent "Ik stond deze heer of dame toe...".

De "me", een persoonlijk voornaamwoord, maakt dat het woord een voornaamwoordelijk werkwoord. Maar dat verandert de vervoeging niet.

Het wordt dan geconjugeerd met het hulpwerkwoord om : "Ik stond mezelf toe".

Hoe gebruikt u "permets" in een sollicitatiebrief?

Bijvoorbeeld:

  •  
  • "Geachte heer/mevrouw, Ik stuur u mijn CV nadat ik uw wervingsadvertentie heb ontdekt ... "
  • "Meneer, ik wil u graag mijn sollicitatie sturen voor de functie van Sales Manager..."

Merk op dat als u uzelf "toestaat" om iets te doen (zoals u uzelf toestond om uit te gaan tijdens de COVID-periode), u net zo goed direct kunt zijn en kunt zeggen: "Geachte heer of mevrouw, ik stuur u mijn CV...".

Het is eenvoudig en bespaart u onnodige spelfouten!

De voornaamwoordelijke vorm "Je me suis permis" is vaak een bron van fouten.

  •  
  • "Heb ik mezelf toegelaten of heb ik mezelf toegelaten?"

Zelfs als u een vrouw bent, zult u zeggen: "Ik ben zo vrij geweest om u mijn CV te sturen...".

Waarom is dit? Een kleine grammaticale analyse is op zijn plaats.

U moet niet toegeven aan de drang om het geslacht en het aantal van het onderwerp overeen te laten komen. Dat is een vergissing, want in deze zin is "me" een indirect object, dus "permis" blijft onveranderlijk.

Welke werkwoorden worden vervoegd als allow?

toelaten

vastleggen

compromis

annuleren

ontsla

verzenden

ga naar

weglaten

belofte

opnieuw toelaten

opnieuw verzenden

terugkeren

verzenden

indienen

teletransmissie

verzenden

maar ook :

vastleggen

compromis

aftreden

bemoeien met

stand

veroorloven

belofte

herstellen

indienen

worden doorgegeven

Licentie of vergunning?

Voltooid deelwoord van het werkwoord toestaan

Permis, permise (in het vrouwelijk enkelvoud) of permises (in het vrouwelijk meervoud) zijn de enige correcte vormen.

Bijvoorbeeld: "de uitjes die ik mezelf toestond waren erg leuk".

Vond u dit artikel leuk? Hier zijn enkele andere artikelen over hoe foutloos Frans te schrijven.


Belangrijke punten uit dit artikel

Dit artikel getiteld "Permet ou Permets? legt de correcte vervoeging uit van het werkwoord "permettre" in de tegenwoordige tijd van de eerste persoon. De juiste vorm is "Ik sta toe".. Het artikel wijst erop dat "Ik sta toe" is een spelfout. Hij legt ook uit dat het voornaamwoordcomplement "mij" de vervoeging van het werkwoord niet verandert. Het werkwoord "toestaan" kan direct gebruikt worden met een lijdend voorwerpsaanvulling of indirect met een lijdend voorwerpsaanvulling. Het artikel geeft voorbeelden van het gebruik ervan in een motivatiebrief en presenteert andere werkwoorden die op dezelfde manier vervoegen als "permettre". Tot slot wordt uitgelegd hoe het voltooid deelwoord van het werkwoord "permettre" moet worden vervoegd.

Geef een reactie