Zal ik het doen of zal ik het niet doen?

Gré komt van het Latijnse bijvoeglijk naamwoord gratis, grata, gratum wat aangenaam, dierbaar, geliefd of dankbaar, welkom of charmant betekent. In de GaffiotEr staat "die een warm welkom krijgt".

Dankbaar zijn is zich er juist van bewust zijn dat iets aangenaam is.

Wanneer savoir gré gebruiken?

zal ik dankbaar zijn of zal ik dankbaar zijn?
Dankjewel zeggen in gebarentaal

De uitdrukking savoir gré wordt gebruikt om dankbaarheid of waardering voor iemand uit te drukken. Het kan op verschillende manieren gebruikt worden, bijvoorbeeld :

- Ik ben dankbaar voor je hulp": deze zin betekent dat je dankbaar bent voor de hulp die je van iemand gekregen hebt.

- Ik ben dankbaar voor uw begrip": deze uitdrukking laat zien dat u dankbaar bent voor het begrip en de empathie die u getoond worden. Saurai gré of serai gré? Er is dus geen discussie. Serai gré is onjuist.

Merk op dat "savoir gré" een werkwoord is transitief (d.w.z. het verwijst naar een object) indirect (het wordt geïntroduceerd door een voorzetsel van het type de, à, etc.), wat betekent dat het gevolgd moet worden door een indirect object complement (COI) geïntroduceerd door het voorzetsel "de". Bijvoorbeeld: "Je vous sais gré van uw vriendelijkheid".

Ik zou dankbaar zijn of u zou dankbaar zijn: fouten die niet gemaakt mogen worden

Er zijn echter enkele veelgemaakte fouten bij het gebruik van de uitdrukking "savoir gré". Hier zijn een paar voorbeelden:

- "Je vous sais gré pour votre aide": deze zin is onjuist, omdat "pour" niet als voorzetsel gebruikt kan worden met "savoir gré". Het juiste gebruik zou zijn "Je vous sais gré de votre aide".

Ben ik dankbaar of ben ik dankbaar?

Houd er rekening mee dat de uitdrukking "suis gré" geen betekenis heeft in het Frans en niet gebruikt mag worden. Zoals vermeld in de Académie française "We moeten oppassen dat we van gré geen attributief bijvoeglijk naamwoord maken of dat we het werkwoord weten vervangen door het werkwoord zijn...".

Het is een oude uitdrukking, en er zijn veel variaties op het woord gré: men kan gré kennen, bon gré kennen, mauvais gré kennen, enzovoort.

Wilt u dat ik dat doe of wilt u dat ik dat doe?

In de praktijk kan het gebruik van de uitdrukking soms respectloos zijn, terwijl het juist de persoon is die zijn of haar waardering probeert te tonen. Het is bijvoorbeeld niet ongewoon om in administratieve correspondentie te lezen "Ik zou u dankbaar zijn als u dit formulier zou willen invullen...", een vorm van bevel waarvan de betekenis gemakkelijk te begrijpen is in de context.

Vergelijk "Met het oog op wat er gebeurd is, zou ik het op prijs stellen als u zich in de toekomst van het woord onthoudt" en "Ik zou het op prijs stellen als u mij een paar minuten geeft om mijn voorstel te bespreken".

Het gebruik van de toekomende tijd klinkt als een bevel dat geen ruimte voor twijfel laat. In het eerste geval betekent het "in de toekomst zullen we u vragen uw mond te houden". In het tweede geval begrijpen we: ik zou graag willen dat u mij een interview toestaat. De implicatie is duidelijk "indien mogelijk". Let op het bewuste gebruik van "we" in dit voorbeeld om gemakkelijk onderscheid te maken tussen de toekomstige tijd "we zullen het u vragen" en de voorwaardelijke tijd "we zouden het u vragen".

In een begeleidende brief, om een sollicitatiegesprek aan te vragen

Dus, in een motivatiebriefGebruik niet de toekomende tijd. Gebruik de voorwaardelijke! Bijvoorbeeld: "Ik zou u dankbaar zijn als u mij op de hoogte wilt houden van het resultaat van mijn sollicitatie...". Als u deze uitdrukking wilt gebruiken om een sollicitatiegesprek aan te vragen, gebruik hem dan nooit in de toekomende tijd. Zeg niet "Ik zou u dankbaar zijn als u me...", want de persoon met wie u spreekt zou u dat kunnen vertellen. onwillig! Door de voorwaardelijke tijd te gebruiken, "Ik zou u dankbaar zijn als u mij kunt vertellen welke stappen ik moet nemen om mijn sollicitatie af te ronden", behandelt u de persoon met wie u praat met de eerbied die hij verdient.

Kunnen we "Je la sais gré" schrijven?e "Als je het over een vrouw hebt?

Nee, gré blijft onveranderlijk. Voor zover de uitdrukking is gesmeed met weten en niet met zijn, is gré geen bijvoeglijk naamwoord en kan daarom geen eigenschap van het onderwerp of een epitheton zijn. Vergeet niet dat zelfs als u het hebt over de persoon die verantwoordelijk is voor personeelszaken die u een warm welkom gaf, zult u niet kunnen schrijven: "Ik ben haar erg dankbaar.e voor het ontvangen van mij. U zou moeten schrijven: Ik ben haar dankbaar dat ze mij heeft ontvangen.

Ik ben u dankbaar voor een alternatief

U kunt dankbaarheid uitdrukken door "savoir gré" te gebruiken, maar de Franse taal kent vele andere manieren om dankbaarheid uit te drukken.

Als u zich niet op uw gemak voelt bij deze uitdrukking, houd het dan eenvoudig. Gebruik in plaats daarvan een meer gebruikelijke uitdrukking zoals "Ik ben je dankbaar voor...", maar maak deze keer de afspraak: als je een vrouw bent, schrijf dan "Ik ben je dankbaar voor...".e... "

Zo begon Michel Serres zijn toespraak voor de Académie française acceptatietoespraak op 31 januari 1991: "Als equivalent voor het woord remerciement [...] kent de Franse taal de termen grâce of gré, onverschillig gebruikt in een mannelijke en zachte logica van vrije uitwisselingen: je vous maken Ik dank u of ik ben u dankbaar.

Klik hier voor meer informatie over het gebruik van de toekomstige of voorwaardelijke tijd: Ik zou kunnen of ik zal of hier : ik zal zijn waar ik zal zijn !

Andere tips om correct frans te schrijven zijn beschikbaar op de CVsansfaute blog.

Geef een reactie